kristina puntaka

 

 

Duch danego języka wyraża się w jego nieprzetłumaczalnych słowach. 

Maria von Ebner-Eschenbach

 

Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważał jej istnienia. 

Gogol

 

 

 

 

Tłumaczenia pisemne


polski-łotewski; polski-rosyjski; łotewski-polski; rosyjski-polski


 • transport, spedycja i logistyka
 • PR i marketing
 • żywność i rolnictwo
 • zasoby ludzkie
 • edukacja, nauka
 • kultura (muzyka, teatr, literatura i in.)
 • tłumaczenia stron internetowych
 • tłumaczenia audiowizualne

 

Tłumaczenia ustne


polski-łotewski; polski-rosyjski; łotewski-polski; rosyjski-polski


 

 • tłumaczenie konsekutywne
 • tłumaczenie szeptane
 • tłumaczenia de liaison (tłumaczenie towarzyszące; towarzyszenie osobom lub zagranicznym delegacjom; tłumaczenie na wyjazdach biznesowych; tłumaczenie na wydarzeniach korporacyjnych itp.)

 

W sprawie tłumaczeń ustnych prośba kontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem. Tłumaczenia tego typu są planowane i przygotowywane co najmniej tydzień przed terminem zlecenia.

 

Korekta i redagowanie tekstów


 polski; łotewski


 

 • transport, spedycja i logistyka
 • PR i marketing
 • żywność i rolnictwo
 • zasoby ludzkie
 • edukacja, nauka
 • kultura (muzyka, teatr, literatura i in.)
 • strony internetowe

© Copyright Kristina Puntaka, All Rights Reserved. Webdesign: RevolWEB